Tiền Ảo - Tiền điện tử

Tất cả những bài viết của chiasekinang chia sẻ những kiến thức về tiền điện tử, tiền ảo, tiền kĩ thuật số về những khái niệm, các sàn giao dịch uy tín hiện nay. Cũng như thông tin về những đồng coin tiềm năng.
 
Tiền điện tử là một loại tiền tệ kỹ thuật số là một đơn vị tiền tệ hoạt động dựa trên các thuật toán điện tử. Tiền điện tử được lưu trữ trên internet, các hệ thống máy tính, smart phone và các thẻ thanh toán điện tử.