Tag Archives: clean code

Clean code tiếng việt chap 6 – ĐỐI TƯỢNG VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

clean code tiếng việt chap 6

Bản clean code tiếng việt chap 6. Mong mọi người để lại những góp ý về bản dịch này. Chúng tôi có lý do khi muốn giữ các biến là private. Chúng tôi không muốn ai đó phụ thuộc vào chúng. Chúng tôi muốn giữ để thay đổi kiểu dữ liệu hoặc thực hiện các…

Clean code tiếng việt chap 4

clean code tiếng việt chap 4

“Đừng comment trên Code xấu – Hãy viết lại nó.” Không gì hữu ích hơn bằng một comment được đặt đúng chỗ. Nhưng cũng sẽ trở nên tồi tệ, gây nhiễu loạn thông tin khi đặt sai hay là cung cấp thông tin không đúng. Việc dùng đúng những comment là một cách để bù…

Chapter 2: Những cái tên rõ nghĩa

clean code tiếng việt chap 2

Giới thiệu Trong phần mềm, chúng ta đặt tên cho các biến, các hàm, các đối số, lớp, tên cho các thư mục của chúng. Vì chúng ta phải đặt rất nhiều tên, nên chúng ta cần thực hiện tốt điều đó. Dưới đây là một số cách đơn giản để làm tốt điều đó…

Clean code tiếng việt Chap 1

sách clean code chap 1

Trước hết, bạn đọc cuốn sách này bởi hai lý do: Thứ nhất, bạn đang là một lập trình viên. Thứ hai, bạn muốn trở thành một lập trình viên thật giỏi. Tuyệt vời! Chúng tôi cần lập trình viên giỏi. Clean code là một quyển sách nói về những cách để bạn code tốt…