Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn ghé thăm website Chia sẻ kĩ năng. Chiasekinang mong bạn vui lòng dành chút thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản sử dụng về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi như dưới đây.

điều khoản sử dụng chia sẻ kĩ năng
điều khoản chia sẻ kĩ năng

Điều khoản sử dụng chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến, góp ý của bạn về nội dung trên website này để cải thiện nội dung ngày một tốt hơn.
Nếu như có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi.
Chia sẻ kĩ năng có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi những quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Bảo mật thông tin người dùng

Website chia sẻ kĩ năng sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Chúng tôi cũng cam kết rằng không cố ý tiết lộ thông tin người dùng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của chia sẻ kĩ năng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với quý khách hàng chiếu theo điều khoản sử dụng của khách hàng và chia sẻ kĩ năng.

Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể có những kết nối đến những website của những bên thứ ba. Chia sẻ kĩ năng cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này giúp đem đến sự thuận tiện, những hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Chia sẻ kĩ năng.

Xem thêm về miễn trừ trách nhiệm tại chiasekinang: https://chiasekinang.com/mien-tru-trach-nhiem/